ЗА ЛИНГВАНЕТ?

Центарот за странски јазици и други интелектуални услуги ЛИНГВАНЕТ - ЕДУЦ е основан во 2013 година од страна на Доц. Д-р Весна Танчева (Доктор по економски науки и професор по англиски и германски јазик).

Интересно е дека основачот своите едукативни искуства стекнати во државава и во странство одлучи да ги пренесе на учениците на свој уникатен начин, па така отварањето на овој образовен центар овозможи квалитетно и иновативно изучување на странските јазици во Македонија.


ШТО Е НОВО ВО ЛИНГВАНЕТ?


Уписии за далечинско учење

ЛИНГВАНЕТ врши уписии за далечинско учење по англиски, германски, француски, италијански, шпански и грчки јазик, за оние кои не се во можност директно да ги следат курсевите во нашите простории ...
Уписи до 15 јануари 2014.

Повеќе

Далечинско учење - Почеток

ГРУПИТЕ СО ДАЛЕЧИНСКО УЧЕЊЕ ЗАПОЧНУВААТ СО РАБОТА ОД 3 ФЕБРУАРИ 2014!
ЦЕНА: 600 ден./мес.

Повеќе

Уписи за нови групи

ЛИНГВАНЕТ Струмица со уписи за нови групи
од 15 декември до 15 јануари во Струмица и Ново Село!!!
Заинтересираните можат да се пријават за следниве курсеви: Англиски, Германски, Француски, Италијански,Шпански и Грчки јазик.

Повеќе